PENGAMBILAN BARANG DI BENGKEL

                                                                                                                       

              PENGAMBILAN BARANG      
           
BIL TARIKH PENGAMBILAN MASA NAMA JENIS ALAT TARIKH PULANGAN
1 26/4/2021 11.00am ABU  HAMMER 28/4/2021
2 27/4/2021 1130.am  HAKIM RULER 30/4/2021
3 27/4/2021 12.00am  AMZAN PENGEKIS 30/4/2021
4 27/4/2021 12.00pm THARSH GUNTING ZINK 28/4/2021
5 28/4/2021 2.00pm LEE WING KING  TAJAK 1/5/2021
6 28/4/2021 2.00pm LUCY PITA PENGUKUR 1/5/2021